„Електроексперт” ЕООД

е бързоразвиваща се и независима компания, създадена през 2009 г. от инж. Данаил Цoлoв
с основна цел да обедини усилията на екип електроинженери в предоставянето на качествени
услуги в областта на инвестиционното проектиране, консултиране и управление.
Проектите ни следват съвременните практики и актуалните стандарти в бранша.
Авторският надзор, който осъществяваме, ни дава възможност да докажем своите коректни проекти
при тяхната реализация.

Основните дейности:

1. Проектиране на вътрешни електрически инсталации

 • Силови инсталации Н.Н.
 • Работно и интериорно осветление
 • Системи за аварийно електрозахранване
 • Мълниезащитни и заземителни системи
 • Специални отоплителни (нагревателни) системи

2. Проектиране на външни електрически инсталации

 • Главни захранващи линии Н.Н
 • Площадкови кабелни мрежи
 • Парково и улично осветление
 • Охранителни системи за открити площи

3. Проектиране на слаботокови инсталации

 • Пожаро-известителни системи
 • Структурни кабелни системи
 • Сигнално-охранителни системи
 • Системи за видеонаблюдение и запис
 • Системи за контрол на достъпа и работното време
 • Интегрирани охранителни системи
 • Пожарогасителни системи
 • Системи за газсигнализация
 • Алармено оповестителни и озвучителни системи
 • Звънчево-домофонни системи
 • Паркинг системи
 • SOS сигнализационни системи

4. Управление на проекти

 • Изготвяне на технически задания за проектиране в зависимост от целите на Инвеститора.
 • Преглед и анализ на планирането и проектирането.
 • Консултиране относно технически и работни проекти.
 • Технико-икономическа оценка и анализ на ценови предложения от изпълнители.
 • Инвеститорски надзор по част „Електротехническа” на обекти и съоръжения.
 • Оптимизиране на технически решения, заложени в одобрена проектна документация